HAMNBERGET

Image

Villaområde i Hamn


Vi har genom vårt fastighetsbolag Draghällans Fastigheter förvärvat ett tomtområde i Hamn, 25 minuter söder om Sundsvall city, där vi planerat att bygga cirka 20 fritidshus eller villor, beroende på kundens önskemål..

Området ligger på Kustartilleriets gamla område högt på ett berg med vidunderlig utsikt över Sundsvallsbukten. 4 stycken tomter är sålda och vi har förhandsbesked på ytterligare 4 stycken.

Det mesta av skogen gallrade vi bort under sensommaren 2017, för att sedan köra igång med visningshuset under hösten. Visningshuset blev nyckelfärdigt i maj 2018.

Ett hus till är byggt där nuvarande ägare kunde flytta in på senhösten 2018, och sedan våren 2019 har Wiiks Bygg sitt huvudkontor på Hamnberget.

Husen kommer att bli på ca 100 m2 eller enligt överenskommelse samt byggrätt på ytterligare 40 m2.

Man kan välja att antingen köra med blockhus från hustillverkare eller bygga i lösvirke.
Image
Frågor och funderingar kring byggnationer?

Kontakta Wiiks Bygg idag!

KONTAKTUPPGIFTER

Wiiks bygg AB
Mjösundsvägen 44
862 40 Njurunda

Fax:
060-307 65

Tel:
060-307 65

E-post:
info@wiiksbygg.com

DIREKTKONTAKT

Image
Image
© 2020 Wiiks Bygg AB. Alla Rättigheter Reserverade.