Integritetspolicy:

Wiiks Bygg AB

Välkommen till S.T Wiiks Bygg AB!

1. Introduktion

Vi tar ditt integritetsskydd på största allvar. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar den information du tillhandahåller när du använder vår webbplats Wiiks Bygg eller deltar i våra Facebook Lead-kampanjer.

2. Information vi samlar in

När du deltar i våra kampanjer eller besöker vår webbplats kan vi samla in följande information:
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Geografisk plats
Användningsdata såsom besökta sidor, tidpunkt för besök osv.
Annan information du aktivt tillhandahåller, till exempel genom enkätsvar.

3. Hur vi använder din information

Din information används för följande ändamål:
Att förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
Att genomföra marknadsundersökningar och analyser.
Att skicka marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och andra meddelanden, med ditt samtycke.

4. Delning av din information

Vi delar inte din information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom:
Om det krävs enligt lag.
Med tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning, under strikta konfidentiella avtal.
Om vårt företag blir inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:
Begära en kopia av den information vi har om dig.
Begära korrigering av felaktig information.
Dra tillbaka ditt samtycke eller begära att vi raderar din information.
Invända mot vår användning av din information.

6. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot förlust, stöld eller otillåten åtkomst.

7. Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig antingen genom att publicera ett meddelande på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

8. Kontakt

Om du har frågor om denna policy, kontakta oss på:
E-post: info@wiiksbygg.com
Telefon: 070-510 89 76
Adress: Mjösundsvägen 44, 862 40 Njurunda

Vill du veta mer, begära en offert?

Ta kontakt med oss redan idag så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
Kontakta oss
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram