Havstomter

Våra villaområden i Hamn

Villaområde i Hamn

Vi har genom vårt fastighetsbolag Draghällans Fastigheter förvärvat ett tomtområde i Hamn, 25 minuter söder om Sundsvall city, där vi planerat att bygga cirka 20 fritidshus eller villor, beroende på kundens önskemål..

Området ligger på Kustartilleriets gamla område högt på ett berg med vidunderlig utsikt över Sundsvallsbukten. 6 stycken tomter är sålda och vi har förhandsbesked på ytterligare 4 stycken.

Det mesta av skogen gallrade vi bort under sensommaren 2017, för att sedan köra igång med visningshuset under hösten. Visningshuset blev nyckelfärdigt i maj 2018.

Ett hus till är byggt där nuvarande ägare kunde flytta in på senhösten 2018, och sedan våren 2019 har Wiiks Bygg sitt huvudkontor på Hamnberget.

Man kan välja att antingen köra med blockhus från hustillverkare eller bygga i lösvirke.

Under hösten 2020 påbörjas bygget av ett hus på 140kvm som kommer att vara klart till försäljning under våren 2021.

För de som bygger på Hamnberget har det uppförts en gemensamhetslokal i form av ett lusthus, med en grundläggning som har anor från kalla kriget.

Vill du veta mer, begära en offert?

Ta kontakt med oss redan idag så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
Kontakta oss
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram